Proper

 

 

Prebacivanje foto i video materijala

 

 

Presnimavanje, montaža i sređivanje audio i video materijala sa tipova kaseta (VHS, Video8, Hi8, Digital8, miniDV), memorijskih kartica i drugih medija na CD, DVD, BD.
Konverzija PAL-NTSC-SECAM sistema.

Na jedan DVD disk može da stane do 2 sata video materijala.

 

 


Kontakt